ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.  ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

bank tax

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆ (TAX) ಪಾವತಿಸದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ (Withdraw)ಮಾಡಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ನಿಯಮ ಎಟಿಎಂ (ATM) ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?

ಜನರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194N ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರೆ, ಅವನು ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯಮವು ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹವರು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಹಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಪಾವತಿಸದೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಎಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ (Withdraw) ಮಾಡಿದರೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 (2%) ರ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 2 ಪ್ರತಿಶತ (2%) ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 5 ಪ್ರತಿಶತ (5%) ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಟಿಎಂ (ATM) ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶುಲ್ಕವಿದೆ

ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ (ATM)ನಿಂದ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. RBI ಜನವರಿ 1, 2022 ರಿಂದ ATM ನಿಂದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 21 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 20 ರೂ ಇತ್ತು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐದು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಉಚಿತ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ…

Leave a Comment